www.htc-itc.vn - Giải pháp Công nghệ Viễn Thông
27/09/2022
HTC-ITC chính thức được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã cấp giấy phép số 839/GP-CVT và 840/GP-CVT cho phép Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế (HTC-ITC) được thiết lập mạng viễn thông công cộng và cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất trên toàn quốc.

HTC-ITC cho biết, công ty này sẽ cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông do HTC-ITC gồm dịch vụ viễn thông như: Dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ kênh thuê riêng, dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ kết nối Internet. Ngoài ra, HTC-ITC cũng được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm dịch vụ truy nhập Internet băng rộng và băng hẹp,….

Công ty HTC-ITC sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện giấy phép và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và qui định của Bộ TTTT và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đầu tư mạng lưới, hệ thống cung cấp dịch vụ tại các tỉnh, thành phố, cũng như sẵn sàng nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm để triển khai thành công việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ theo giấy phép. Bên cạnh đó, việc trao đổi, đàm phán kết nối với các đối tác viễn thông quốc tế và trong nước cũng đã và đang được xúc tiến tích cực.

Với nền tảng và nguồn lực vững mạnh, HTC-ITC mong muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, những giải pháp đáng tin cậy nhất và những dịch vụ tốt nhất của một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chuyên nghiệp. Điều này cũng thể hiện qua khẩu hiệu (slogan) của Công ty: Đối tác viễn thông tin cậy – The Trusted Telecom Partner./.

Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam