News
image
“HTC – ITC” STRONG TO AGAINST SEA CABLE PROBLEM
Besides the land cable routes, most of the Internet connection capacity from Vietnam to the...
Read
image
Gặp gỡ ICT 2023: “Trọng tâm: Xây dựng dữ liệu số quốc gia”
Tối ngày 16/2/2023, tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội), Hội Tin học Việt Nam...
Read
image
HTC-ITC’s land advantage
Owning and self-operating international connections on the mainland through the northern and...
Read
image
Turning on Wi-Fi when not at home for a long time has many potential dangers
When leaving home for a long time, you should turn off or unplug electronic devices, including...
Read
image
Bật Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy hại
Khi rời khỏi nhà trong một thời gian dài, bạn nên tắt hoặc rút phích cắm các...
Read
image
5 loại mã độc phổ biến tấn công hàng triệu máy tính tại Việt Nam
Thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ở mức 21,2...
Read