News
image
HTC-ITC và mục tiêu đưa công nghệ mới tới mỗi doanh nghiệp, mỗi gia đình Việt
Sau 15 năm phát triển đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, HTC-ITC đặt ra sứ...
Read
image
Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cổ phần HTC Viễn Thông Quốc Tế ra mắt nền tảng Sun Cloud
Ông Nguyễn Hoàng Dương Phó Chủ tịch HTC-ITC cho biết, ngoài dịch vụ truyền...
Read