News
image
JD VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANHTOÁN
  · MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Lập kế hoạch anh toán và báo cáo chi thực...
Read
image
JD VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN .NET
Mô tả công việc: Tham gia vào phát triển các dự án phần mềm cho nội bộ...
Read
image
JD VỊ TRÍ TELESALE
Mô tả công việc: Tiếp nhận database khách hàng (là các chủ doanh nghiệp,...
Read
image
JD VỊ TRÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Mô tả công việc Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của KH liên...
Read
image
WHAT TECHNOLOGY TRENDS WILL BE STRONGEST INVESTMENT IN 2023?
GlobalData Consulting and Analysis Company (UK) has just reported on technology trends that are...
Read
image
ALL OF THE SEA CABLES IN VIETNAM HAVE Trouble
On the morning of February 21, an Internet service provider in Vietnam said that SMW3 had a...
Read