News & Events Products & Services HTC-ITC Newsletter Writes about HTC-ITC
2022-05-28 04:36:54
Top 7 điều ảnh hưởng đến tốc độ mạng wifi nhà bạn chậm?

Mạng nhà bạn chậm, có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng đó. Bây giờ chúng ta có thể khám phá một số lý do được xem như là thủ phạm hàng đầu gây nên tình trạng này và cách khắc phục những vấn đề đó.

Kẻ thù số 1 là wifi nhà hàng xóm

Hiện nay mỗi một hộ gia đình đều có mạng wifi riêng, như vậy có thể gây ra sự chồng chéo kênh. Điều này không ảnh hưởng đến nhà riêng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến các khu nhà ở và hộ chung cư nơi có nhiều bộ định tuyến trong khoảng cách gần.